O'ZBEKISTONDA QOBUZ BAS SINIFINING RIVOJLANISHIDA PROFESSOR JAHONGIR IBRAGIMOVNING TUTGAN O`RNI

Authors

  • Rahimov Abror Yuldashxonovich

Keywords:

Kalit so`zlar: qobuz bas, san’at, faxriy inson, g`ijjak, torli asbob, san’atga hissasi.

Abstract

Annotatsiya: Mazkur maqolada professor Jahongir Ibragimovning qobuz bas cholg`usi san’ati rivojiga qo`shgan hissasi bayon etilgan bo`lib, ilmiy va ijodiy izlanishlari haqida so‘z yuritildi. Ustoz san’atkorning ijrochilik mahorati va ilmiy merosini yoritib berish maqolaning bosh vazifalaridandir.

Author Biography

Rahimov Abror Yuldashxonovich

O`zbekiston davlat Konservatoriyasi Xalq cholg`ulari bo'limi Qobuzbas cholg'usi

Published

2024-06-30

How to Cite

Rahimov Abror Yuldashxonovich. (2024). O’ZBEKISTONDA QOBUZ BAS SINIFINING RIVOJLANISHIDA PROFESSOR JAHONGIR IBRAGIMOVNING TUTGAN O`RNI. Лучшие интеллектуальные исследования, 24(1), 38–41. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/6694