MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTI TARBIYACHILARI BOLALARDA ODOB-AXLOQ VA TA’LIM TARBIYANI MILLIY O‘YINLARI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH.

Authors

  • Otaliqova Latofatxon Adixamovna

Keywords:

Kalit so‘zlar: o‘yin, nutq, qoida, harakat, ijtimoiy ta’sir, munosabat, didaktik o‘yin, harakatli o‘yin. Ключевые слова: игра, речь, правило, действие, социальное воздействие, отношение, дидактическая игра, игра-действие. Key words: game, speech, rule, action, social influence, attitude, didactic game, action game.

Abstract

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning milliy o‘yinlar vositasida ijtimoiy faolligini hamda odob-axloqni o‘rgatish haqida yoritilgan.

Аннотация. В статье описывается социальная деятельность и воспитание манер дошкольников посредством национальных игр.

Abstract. The article describes social activity and manners training of preschool children through national games.

Author Biography

Otaliqova Latofatxon Adixamovna

Andijon viloyati Paxtaobod tuman 32- DMTT tarbiyachisi

Published

2024-06-29

How to Cite

Otaliqova Latofatxon Adixamovna. (2024). MAKTABGACHA TALIM TASHKILOTI TARBIYACHILARI BOLALARDA ODOB-AXLOQ VA TA’LIM TARBIYANI MILLIY O‘YINLARI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH. Лучшие интеллектуальные исследования, 24(1), 21–26. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/6684