GENETIK INJENIRIYA HAQIDA MA'LUMOT, REKOMBINANT DNK OLISH

Authors

  • Shohista Xo'jamova Eltayevna

Keywords:

Kalit so'zlar: genetik injeniriya, genetik rekombinatsiya, DNK olish, klonlash, vektor molekulalar.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada genetik injeniriya, Rekombinant DNK olish
usullari va vektor molekulalar, genetik rekombinatsiya, genetik injeneriyaning
rivojlanish tarixi, sun’iy sharoitda rekombinant DNK olish va genlarni klonlash
haqida to'liq bayon qilingan.

References

Adabiyotlar ro'yxati:

Jumulev I.F. Umumiy va molekulyar genetika - Novosibirsk: Sibir universiteti

nashriyoti, 2007.

Sobirov PS. Genetika va biotexnologiya asoslari. Elektron darslik. Samarqand.

— 2006.

G'ofurov A.T, Fayzullaev S.S. "Genetika va evolyutsion ta'limot" Toshkent

G'ofurov A.T., Fayzullaev S.S. "Genetika" Toshkent, "Tafakkur", 2010.

Published

2023-11-26

How to Cite

Shohista Xo’jamova Eltayevna. (2023). GENETIK INJENIRIYA HAQIDA MA’LUMOT, REKOMBINANT DNK OLISH . Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 290–292. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1517