SIYOSIY ELITADA KLASSIK ELITOLOGIYA NAZARIYASI

Authors

  • Akbarova Mahliyo Sanjarbek qizi

Keywords:

Kalit so’zlari: Elitaristik elita, siyosiy sinf, Makiavelli maktabi konsepsiyasi, pluralistlar.

Abstract

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif siyosiy elitaga oid nazariyalar va
makiavelistik maktab, elitalarning qadiryatli nazariyasi demokratik elitizm
nazariyasi, elita plyuralizm nazariyasi, elitalarning so’l liberal kansepsiya
plyuralistik elitizm nazariyasi makiavelistik maktabi nomoyondalari bulgan
G.Moska, V.Pareto, R.Mixelislarning siyosiy elitaga oid nazariyalari yoritib o’tilgan.

References

Adabiyotlar:

O’.B.Bito’rayevning Siysatshunoslikka kirish kitobining 164, 165, 166 bet.

Roskin M.G., Cord R.L., Medeiros J.A., Jones W.S. Political Science: An

Introduction. New Jersey: Pearson, 2013.-P.105

Published

2023-11-26

How to Cite

Akbarova Mahliyo Sanjarbek qizi. (2023). SIYOSIY ELITADA KLASSIK ELITOLOGIYA NAZARIYASI . Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 259–263. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1511