ZAMONAVIY SIYOSIY FANLARDA NORMATIV SIYOSIY NAZARIYA

Authors

  • Xoliyorova Nodira Abbos qizi

Keywords:

Kalit so'zlar: normativ siyosiy nazariya; empirik siyosiy nazariya; siyosatshunoslik; institutsionalizm; globalizm.

Abstract

Annotatsiya: Maqolada siyosiy nazariyaning kelib chiqishi va turlari ko'rib
chiqiladi, ular orasida klassik falsafa, empirik siyosiy nazariya va rasmiy siyosiy
nazariya ajralib turadi. Keyinchalik, normativ siyosiy nazariyaning o`ziga xosligi
muhokama qilinadi. Muallif normativ va empirik siyosiy nazariya o‘rtasidagi
muloqotni kuchaytirish zarurligini qayd etadi.

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

Алексеева Т. А. Современные политические теории. М., 2000.

Бойцова О. Ю. Политическая наука в XXв.: общие характеристики и

основные этапы становления //Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки.

№1.

Дегтярев А. А. Основы политической теории. М., 1998. С.25–38. Жиро Т.

Политология. Харьков, 2006. С.15–32;

Исаев Б. А. Политология (серия «Краткий курс»). СПб., 2005. С.5–13.

Категории политической науки / Под ред. М. А. Мельвиля. М., 2002. Гл. 1.

Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические

Published

2023-11-26

How to Cite

Xoliyorova Nodira Abbos qizi. (2023). ZAMONAVIY SIYOSIY FANLARDA NORMATIV SIYOSIY NAZARIYA . Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 255–258. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1510