KLINIK ATAMALAR SHAKLLANTIRISHDA SUFFIKSATSIYA USULI VA TA‘LIM TEXNOLOGIYALARI

Authors

  • Ermatova Rano Omonovna

Keywords:

Kalit so‘z: suffiks, prefiks, o‘zak, tugallanma, fleksiya, morfema, affikslar, so‘z negizi, termin, so‘z tarkibi, klinik atamalar.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy atamalar yasalishida suffikslarning
o‘rni haqida ma‘lumot beriladi va “Klinik atamalar shakllantirishda suffiksatsiya
usuli ahamiyati” mavzusida o‘tiladigan dars mashg‘ulotida foydalaniladigan eng
samarali metodlar, taqdimotlar va tarqatma materiallar keltirilgan.

References

Sh.M.Mirziyoev. Pedagog va shifokorlar bilan videoselektordagi nutqidan. 2022.

R.M.Abdullaeva,M.A.Saydullayeva, S.S‘H.Rustamova,O.S.Paymina

“Lotin tili va tibbiy terminologiya” Toshkent., 2020

M.N.Boliev “Lotin tili va tibbiyot terminologiyasi” Abu Ali Ibn Sino nomidagi

tibbiyot nashriyoti, Toshkent., 2002

G.S.Agzamova, Z.F. Umarova “Terapiya fanlarini o‘qitishga zamonaviy

yondoshuvlar” moduli bo‘yicha o‘quv–uslubiy majmua. Toshkent.,2019

M.H. Chernyavskiy «Latыnskiy yazыk i osnovы meditsinskoy terminologii».

Izucheniya latinskogo yazыka kak faktora intellektualnogo i kulturnogo razvitiya

studentov - medikov. M.N.I sroilova. -Tashkent: «Fan va texnologiya», 2011.

R. O. Ermatova, A. X. Juraev “ Body organizations with medical terminology

” o‘quv qo‘llanma, 2023.

Published

2023-11-26

How to Cite

Ermatova Rano Omonovna. (2023). KLINIK ATAMALAR SHAKLLANTIRISHDA SUFFIKSATSIYA USULI VA TA‘LIM TEXNOLOGIYALARI . Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 198–204. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1500