ORGANIK O’G’IT SEPISH AGREGATINI TUZISH, ISHLATISH VA UNGA TEXNIK XIZMAT KO’RSATISH

Authors

  • Mirzayev Abdusadriddin Zuxriddinovich

Keywords:

Kalit so’zlar: qishloq xo’jaligi, tuproq, o’g’it, mineral o’g’itlar, deformatsiya, o’g’it sepish agregati, o’g’it sochish apparati.

Abstract

Anotatsiya: Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda qishloq xo‘jaligi
mashinalaridan foydalanish dehqonchilikda bajariladigan ishlarni agrotexnik talablar
asosida qisqa muddat ichida sifatli bajarilishini va mehnat unumini oshirishni
ta’minlaydigan asosiy omillardan biridir. Respublikamiz dehqonchiligida
paxtachilik bilan bir qatorda g’allachilik, sabzavotchilik, polizchilik,
bog’dorchilikda sifatli mahsulotlar yetishtirish va uni ko‘paytirish uchun ilg’or
texnologiyalar va ularni ta’minlaydigan zamonaviy mashinalar keng joriy etilmoqda.
Hayot bunday yangi turdagi mashinalardan samarali foydalanib, dehqonchilikni
to‘liq, mexanizatsiyalash uchun yuksak malakali mutaxassislarni tayyorlashni
taqozo etmoqda.

References

Foydalanilgan adabiyotlar:

Hamidov A. Qishloq xo‘jaligi mashinalarini loyihalash. Toshkent,

„O‘qituvchi“, 1991.

Shoumarova M.Sh., Abdillayev T.A., Musayev D.M. Qishloq xo‘jaligi

mashinalari atamalarining ruscha-o‘zbekcha lug’ati. Toshkent, „Фан“, 1994.

Abdillayev T.A., Shoumarova M.Sh. G’alla kombayni va paxta terish

mashinalari. Toshkent, 1999.

Shoumarova M.Sh., Abdillayev T.A.Qishloq xo‘jaligi mashinalari (o‘rim

yig’im va tozalash mashinalari). Toshkent, „Mehnat“, 2000

Published

2023-11-26

How to Cite

Mirzayev Abdusadriddin Zuxriddinovich. (2023). ORGANIK O’G’IT SEPISH AGREGATINI TUZISH, ISHLATISH VA UNGA TEXNIK XIZMAT KO’RSATISH . Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 181–187. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1497