FES LARNI TARMOQQA INTEGRATSIYASIYASI BAHOLASH (DUNYO MAMLAKATLARI MISOLIDA)

Authors

  • F.F.Sodiqov

Keywords:

Kalit so‘zlar: FES, fotoelektr, quyosh, integratsiya, o‘zgaruvchan tok, o‘zgarmas tok, tarmoq, texnologiya, tizim, grid, yoqilg‘i.

Abstract

Annotatsiya: Ushbu maqolada quyosh energiyasini elektr tarmoqlariga
integratsiyalashuvini ko‘rib chiqish bo‘yicha ish taqdim etilgan. Integratsiya
texnologiyasi dunyoning energiya talablari tufayli muhim bo‘lib qoldi, bu energiya
ishlab chiqarish yoki integratsiya qilishning turli usullariga katta ehtiyoj tug‘dirdi,
bundan tashqari, quyosh energiyasini qayta tiklanmaydigan manbalarga
integratsiyalashuvi muhim ahamiyatga ega, chunki u energiya tezligini pasaytiradi.
qayta tiklanmaydigan resurslarni iste’mol qilish, shuning uchun qazib olinadigan
yoqilg‘iga qaramlikni kamaytiradi. Fotoelektr yoki FES tizimi bu inqilobni
quyoshning mavjud kuchidan foydalanib, uni doimiy tokdan o‘zgaruvchan tok
quvvatga aylantirib boshqaradi.

References

Akubude, K.N. Nwaigwe, E. Dintwa Production of biodiesel from microalgae via

nanocatalyzed transesterification process: a review Mater. Sci. Energy Technol., 2 (2019),

pp. 216-225

Ashden. Solar for the grid. Retrieved March 18, 2018, from

https://www.ashden.org/sustainable-energy/ashden-guides/ 2016.

B. Belcher, B.J. Petry, T. Davis, K. Hatipoglu The effects of major solar integration on a 21-

Bus system: technology review and PSAT simulations Conf. Proc. - IEEE

SOUTHEASTCON (2017), 10.1109/SECON.2017.7925361

W.T. Chong, M.S. Naghavi, S.C. Poh, T.M.I. Mahlia, K.C. Pan Techno-economic analysis

of a wind–solar hybrid renewable energy system with rainwater collection feature for urban

high-rise application Applied Energy, 88 (11) (2011), pp. 4067-4077

D. Green. Solar Energy facts – Concentrated Solar Power (CSP) Vs Photovoltaic panels

(PV). Retrieved from www.renewablegreenenergypower.com/, 2012.

Published

2023-11-26

How to Cite

F.F.Sodiqov. (2023). FES LARNI TARMOQQA INTEGRATSIYASIYASI BAHOLASH (DUNYO MAMLAKATLARI MISOLIDA) . Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 137–144. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1489