JADID LITERATURE EXPONENTS

Authors

  • G‘aniyeva Nozanin G‘ayratovna

Keywords:

Key words: jadidism, nationalist movement, Behbudiy, Munavvarqori, Abdulvohid Burhonov, Abdullah Avlani

Abstract

Jadidism or jadidism (Arabic: ديدج jadīd — Yeni) is a socio — political,
educational movement that was instrumental in the life of Turkistan, Caucasus,
Crimea, Tataristan at the beginning of the 20th century in the late 19th century.
Jadidism initially arose in the Crimea in the 80s of the XIX century. It spread in
Central Asia from the 90s of the 19th century.

References

References:

Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005).

"Jadidchilik". Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: Oʻzbekiston milliy

ensiklopediyasi.

Jadidizm". Ensiklopedik lugʻat. 1. Toshkent: Oʻzbek sovet ensiklopediyasi bosh

redaksiyasi. 1988. p. 271.

Jadidizm". Oʻzbek sovet ensiklopediyasi. 4. Toshkent: Oʻzbek sovet

ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1973. 278-279 b.

.Oʻzbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari, Toshkent, 2001;

Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va

mustaqillik uchun kurash, Toshkent, 2001.

Published

2023-11-26

How to Cite

G‘aniyeva Nozanin G‘ayratovna. (2023). JADID LITERATURE EXPONENTS . Лучшие интеллектуальные исследования, 9(3), 94–102. Retrieved from http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1483